Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία Bizz and bee  είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (η «Ιστοσελίδα»), το οποίο ανήκει στην εταιρεία Ελένη Τερνέζη με έδρα στην Αθήνα - Γλυφάδα, οδός Γραβιάς 5 ,16675, με ΑΦΜ 137522661, ΔΟΥ Γλυφάδας.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις Χρήσης και πώλησης (οι «Όροι Χρήσης») διέπουν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ της Εταιρείας και κάθε φυσικού προσώπου (ο «Πελάτης») που επιθυμεί να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και να προβεί σε αγορά των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτής.

Για να μπορεί να έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ο επισκέπτης  καλείται να διαβάσει τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς με την είσοδο του τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση και  αποδέχεται τους όρους αυτούς.

Προ της χρήσης της ιστοσελίδας, η εταιρεία συνιστά και προτρέπει όλους τους επισκέπτες και πελάτες να διαβάσουν με επιμέλεια τους παρόντες όρους πώλησης ιδιαίτερα αναφορικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης και την πολιτική τιμών και πληρωμών καθώς και να επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα για την εξέταση τυχόν τροποιήσεων των παρόντων όρων.  Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε από τους όρους χρήσης και τις πολιτικές, αναφορές, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστσελίδα.

Κάθε Πελάτης που προβαίνει σε αγορά προϊόντων από την Ιστοσελίδα θεωρείται ότι έχει πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης, ως ενδεχόμενα τροποποιημένοι ισχύουν κατά την ημέρα της παραγγελίας.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για όλη την περίοδο κατά την οποία προσφέρονται οι υπηρεσίες από την Ιστοσελίδα.

Η bizzandbee.com μπορεί κατ΄ ανέλεγκτο και μονομερές δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες και Πελάτες οφείλουν να ελέγχουν τακτικά πιθανές τροποποιήσεις. Οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης θα ισχύουν μόνο για τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται μετά την τροποποίηση. Σε περίπτωση που οι αλλαγές γίνονται σε εκτέλεση επιταγής Νόμου ή Κυβερνητικής ή άλλης αρμόδιας Αρχής, τότε οι αλλαγές ίσως ισχύσουν και σε παραγγελίες που έχετε ήδη κάνει. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει σχετικά.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ

Η χρήση της Ιστοσελίδας απευθύνεται αποκλειστικά σε ιδιώτες πελάτες ηλικίας άνω των δέκα οκτώ (18) ετών, που έχουν δικαίωμα και δικαιοπρακτική ικανότητα, αποκλειομένων των επαγγελματιών και λοιπών εμπόρων λιανικού εμπορίου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε παραγγελία που σαφώς υπερβαίνει ή φαίνεται να υπερβαίνει τις συνήθεις ανάγκες του μέσου καταναλωτή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 4 αντικείμενα από το μοντέλο, το χρώμα ή το αντικείμενο).

Η πελατεία δεν περιορίζεται γεωγραφικά. Η Εταιρεία, όμως, συμφωνεί και αποδέχεται να παραδίδει σε Πελάτες που κατοικούν εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας . Για όλες τις άλλες χώρες, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μέσω της τοποθεσίας "επικοινωνία" για πληροφορίες σχετικά με τα τέλη μεταφοράς και την μέθοδο και τον χρόνο παράδοσης.


ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας και με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων στο παρόν, δεν επιτρέπεται:

να παραβιάζετε με οιονδήποτε τρόπο την κείμενη νομοθεσία ή τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων.

να παραβιάζετε τους παρόντες Όρους Χρήσης και το Συμφωνητικό Χρήσης και τις πολιτικές μας, ως αυτοί περιγράφονται στην Ιστοσελίδα.

να μην εκπληρώνετε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις, σχετικά με καταχωρηθείσες από το Λογαριασμό σας παραγγελίες.

να αντιγράφετε, τροποποιείτε ή διανέμετε δικαιώματα ή περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα, τις υποιστοσελίδες, τις υπηρεσίες ή τα εργαλεία μας ή τα πνευματικά δικαιώματα και τις εμπορικές ονομασίες της Εταιρείας και της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα σε συγκεκριμένους Πελάτες/Μέλη, να διαγράψει λογαριασμούς ή να ακυρώσει παραγγελίες κατά βούληση, σε περίπτωση που αντιληφθεί η Εταιρεία παραβίαση ή έστω και απόπειρα παραβίασης των ανωτέρω υποχρεώσεων. Σε περίπτωση ακύρωσης μίας παραγγελίας δεν θα υπάρξει καμία χρέωση στον πελάτη.


ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Η Εταιρεία σας παρέχει μία προσωρινή άδεια για να έχετε πρόσβαση και να κάνετε προσωπική χρήση της Ιστοσελίδας. Η άδεια αυτή δεν σας δίνει το δικαίωμα να κατεβάσετε στο σκληρό σας δίσκο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός από το caching που κάνει ο browser που χρησιμοποιείτε, αλλά ούτε και να αλλάξετε το οτιδήποτε, εκτός και αν έχετε γραπτή άδεια από την Εταιρεία. Η άδεια αυτή δεν σας επιτρέπει να πουλήσετε ή να χρησιμοποιήσετε εμπορικά την Ιστοσελίδα και τα περιεχόμενα του, τις λίστες των προϊόντων, τις περιγραφές τους και τις τιμές τους. Απαγορεύεται επίσης ρητά κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας, κάθε κατέβασμα, αποθήκευση ή αντιγραφή των πληροφοριών προς ωφέλεια κάποιου άλλου έμπορου. Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων data mining, robots ή άλλων εργαλείων εξαγωγής και συλλογής δεδομένων.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με τρόπο που θα διακόψει ή υπάρχει περίπτωση να διακόψει την πρόσβαση σε αυτήν ή θα αλλοιώσει ή καταστρέψει το περιεχόμενό της. Έκαστος Πελάτης/Μέλος παραμένει υπεύθυνος για όλα τα δεδομένα που στέλνονται από τον υπολογιστή του προς την Ιστοσελίδα και υποχρεούστε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μόνο για νόμιμους σκοπούς. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας για αποστολή παράνομου, προσβλητικού, ανήθικου ή απειλητικού υλικού ή προς το σκοπό παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων προσώπων ή για την αποστολή υλικού που συμπεριλαμβάνει ιούς, πολιτική προπαγάνδα, διαφημιστικό υλικό, γράμματα αλυσίδας (chain letters), μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα ή άχρηστα (spam) ηλεκτρονικά μηνύματα.

Απαγορεύεται η χρήση ψεύτικης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η χρήση ονόματος και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλου ατόμου και γενικά η χρήση πληροφοριών που παραπληροφορούν σχετικά με την ταυτότητα του αποστολέα.

Όλο το υλικό που αποστέλλεται από Πελάτες/Μέλη στην Ιστοσελίδα (εκτός από τα δεδομένα που προστατεύονται από ιδιωτικό απόρρητο), η bizzandbee.com θα τα εκλάβει ως μη εμπιστευτικό και μπορεί να το χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς καμία υποχρέωση από την πλευρά της Εταιρείας και χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση του αποστολέα. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να βεβαιώσετε ότι είστε ο κάτοχος πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό που στέλνεται στην Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που υπάρξει απαίτηση για παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας για υλικό που έχετε στείλει στην Ιστοσελίδα , τότε αναλαμβάνεται την υποχρέωση να αποδείξετε ότι το υλικό σας ανήκει καθώς και να αποζημιώσετε τον ενάγοντα αν δικαιωθεί στο δικαστήριο.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ-ΣΗΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, κειμένων, καθώς επίσης και των σημάτων που εμφανίζονται, των ονομάτων προϊόντων, προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαίκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων «περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας» και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων.

Ως όρος «πνευματική ιδιοκτησία» ορίζεται κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως ευρεσιτεχνία, δικαίωμα ευρεσιτεχνίας ή υπόδειγμα χρησιμότητας, κατάθεση αίτησης ευρεσιτεχνίας, υποδείγματος χρησιμότητας ή δικαίωμα για κατάθεση αίτησης ευρεσιτεχνίας ή υποδείγματος χρησιμότητας, πνευματικό δημιούργημα λόγου και τέχνης, ηθικό δικαίωμα και συγγενικό δικαίωμα με την έννοια του Νόμου 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, (όπως ισχύει), εμπορικό μυστικό, εμπορική επωνυμία, ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα εμπορικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, δικαίωμα στην επιχείρηση, τεχνογνωσία, σχέδιο, υπόδειγμα, σχέδιο ιστοσελίδας, όνομα τομέα (internet domain name), πρόγραμμα υπολογιστή, υλική και άυλη ιδιόκτητη πληροφορία και διαδικασία, αλγόριθμος, μαθηματική φόρμουλα και οποιοδήποτε άλλο άυλο δικαίωμα, είτε αυτό έχει κατατεθεί είτε όχι, της αυτής μορφής.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε με ή χωρίς αντάλλαγμα αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, αναπαραγωγή, πώληση, αναδημοσίευση, εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο δίχως τη προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη και δεν αποτελούν ένδειξη ούτε μια σύσταση από εμάς τα συγκεκριμένα προμηθευτές.

Το σήμα bizzandbee.com καθώς και οιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Εταιρεία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν παρέχεται από την Εταιρεία, με οποιοδήποτε τρόπο που είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση στους πελάτες ή με οποιοδήποτε τρόπο που υποτιμούν ή να απαξιώνει τις επιχειρήσεις μας ή την Εταιρεία.

Κάθε παράνομη χρήση τερματίζει αυτόματα την προσωρινή άδεια χρήσης που έχει δοθεί από την Εταιρεία στον επισκέπτη.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τηρώντας τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η τυχόν συλλογή, διαχείριση χρήση και εν γένει επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Πελατών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, στις διατάξεις της ελληνικής κείμενης νομοθεσίας όπως η νομοθεσία αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, της κοινοτικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και των διατάξεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ). Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των Πελατών/Μελών από την Εταιρεία αποτελεί αποκλειστικά και μόνον η υποστήριξη και εκτέλεση των παραγγελιών των Πελατών/Μελών, λόγοι επικοινωνίας καθώς και η βελτίωση των πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται από την Ιστοσελίδα.

Όλα τα στοιχεία υποβάλλονται στην Εταιρία μέσω των εντύπων που συμπληρώνουν οι Πελάτες/Μέλη ή/και υποβληθεισών ερωτήσεων και κάθε τρόπου επικοινωνίας. Ο επισκέπτης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώνει τη σχετική υπηρεσία της εταιρείας ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβά και έγκυρα. Εάν ο επισκέπτης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία για λόγους προώθησης και ενημέρωσης, αρκεί να συμπληρώσει τη φόρμα επικοινωνίας της bizzandbee.com, όπου μπορεί να δηλώσει τη σχετική επιθυμία του.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των Πελατών/Μελών και μέσα στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος Πελάτης/Μέλος δεν συμφωνεί με τους όρους του παρόντος τμήματος οφείλει να μη χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.

Οιοσδήποτε Πελάτης/Μέλος θεωρείται ότι, ταυτόχρονα με την εισαγωγή των στοιχείων του για την εγγραφή του ως Πελάτης/Μέλος χορηγεί στην Εταιρεία τη ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του στα πλαίσια της επιδιωκόμενης συναλλαγής, διατηρώντας το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του και το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων του.

Η Εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των Πελατών/Μελών και δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κανένα λόγο, με την εξαίρεση των κατωτέρω: (α) κατόπιν της προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης του Πελάτη/Μέλους (β) σε περίπτωση, που η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων γίνεται προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρεία, (γ) σε περίπτωση που επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές ή επιβάλλεται από το νόμο και/ή από δικαστική απόφαση ή αν είναι στα πλαίσια ανάθεσης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτα πρόσωπα.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης/Μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία, προκειμένου να ενημερώσει, διορθώσει ή διασταυρώσει το προσωπικό του αρχείο. Εάν κάποιος Πελάτης/Μέλος επιθυμεί να διαγραφούν ή να απενεργοποιηθούν οριστικά από τη βάση δεδομένων τα παρεχόμενα, μέσω της αίτησης εγγραφής, προσωπικά στοιχεία ή να αφαιρεθεί το όνομα από τη λίστα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στον αριθμό τηλεφώνου αντίστοιχα, που βλέπετε παρακάτω:

E-Mail: info@bizzandbee.com

Αριθμός τηλεφώνου: +30 6958057088 - 211 4095925

Είναι ευθύνη έκαστου Εγγεγραμμένου Χρήστη να διαβάσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σας προτείνουμε να την διαβάσετε και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο για τον εαυτό σας. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να τροποποιείται από καιρό σε καιρό.


ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (LINKS)

Η bizzandbee.com ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης μέσω δεσμών (links) σε άλλες ιστοσελίδες, καθώς και να προβάλει διαφημιστικά banners που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στη Εταιρεία μας. Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Εταιρείας μας. Η διασύνδεση πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Η ακρίβεια, οι εκτιθέμενες απόψεις και άλλοι συνδυασμοί που παρέχονται από τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν ερευνώνται, δεν ελέγχονται, δεν διασταυρώνονται, δεν παρακολουθούνται ούτε προσυπογράφονται από την Εταιρεία. Για αυτό και  η bizzandbee.com δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες καθώς και την πολιτική που ακολουθείται από αυτές σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτές. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία συμβουλεύει οι Πελάτες να διαβάζουν προσεκτικά την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν πριν την οποιαδήποτε χρήση τους. Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, ο επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στη bizzandbee.com, δεν σημαίνει ότι η bizzandbee.com εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει στον εξοπλισμό η το λογισμικό του Εγγεγραμμένου Χρήστη σαν αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας αυτής ή/και της σύνδεσής της με άλλες ιστοσελίδες ή με πηγές του διαδικτύου.

Περαιτέρω, στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μπορεί να συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό σκοπό, περιεχόμενο και χαρακτήρα. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του Πελάτη/Μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται ή αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην Ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να του καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στη bizzandbee.com προσφέρουμε είδη υψηλής ποιότητας προς πώληση, τα οποία και έχουν επιλεγεί και προμηθευτεί από σχεδιαστές, κατασκευαστές και εμπόρους, μετά από ελέγχους ποιότητας. Τα κύρια χαρακτηριστικά - όπως δίνονται από τον κατασκευαστή- παρουσιάζονται  στην περιγραφή του κάθε προϊόντος, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή ακούσια προέκυψαν. Έτσι, μπορεί οι εικόνες που αντιστοιχούν στα προϊόντα μπορεί να μην ανταποκρίνονται επακριβώς στα υφάσματα όσον αφορά στα χρώματα εξαιτίας του προγράμματος ανάγνωσης του διαδικτύου (browser) ή της οθόνης που χρησιμοποιείται.. Στη bizzandbee.com προσπαθούμε ωστόσο, να είμαστε όσο πιο ακριβείς και λεπτομερείς γίνεται όσον αφορά στην περιγραφή των προϊόντων και φυσικά, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που κάποια περιγραφή δεν σας ικανοποίησε.  Όλα τα προϊόντα μας διατίθενται με την αυθεντική ετικέτα του κατασκευαστή/σχεδιαστή

Οι αναγραφόμενες τιμές υπόκεινται σε αλλαγή, και εκφράζονται σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Φόρου Προστιθέμενης Αξίας), χωρίς να περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, τα προϊόντα τιμολογούνται με βάση τις τιμές που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας από τον Πελάτη. Η τελική τιμή της παραγγελίας, υπολογίζεται στο τέλος, αφού προστεθούν τα έξοδα αποστολής και τα έξοδα συσκευασίας – εφόσον υπάρχουν- για τα οποία και ο επισκέπτης, ενημερώνεται κατά την παραγγελία.

Τυχόν προσφορές ισχύουν μόνον κατά το αναγραφόμενο χρονικό διάστημα και εφόσον υφίστανται διαθέσιμα τα προϊόντα. Και σε αυτή την περίπτωση αυτή, κρίσιμο χρονικό σημείο είναι η υποβολή της παραγγελίας από τον Πελάτη.

Υπάρχει η περίπτωση για τυχόν προσφορές να ισχύουν ειδικοί όροι. Στην περίπτωση αυτή, οι ειδικοί όροι δηλώνονται με σαφήνεια στο πλαίσιο της περιγραφής της προσφοράς και κατισχύουν των παρόντων γενικών Όρων.

Στη σελίδα κάθε προϊόντος αναφέρεται αν το προϊόν είναι σε διαθεσιμότητα ή όχι. Όλα τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα παραδίνονται άμεσα. Εάν ένα ή περισσότερα προϊόντα είναι διαθέσιμα ή όχι, ο Πελάτης ενημερώνεται κατά τη στιγμή, κατά την οποία τα επιλέγει.

Αν καταχωρηθούν δύο παραγγελίες ταυτόχρονα, για ένα μόνο προϊόν που απομένει, η Εταιρεία θα ενημερώνει τον πελάτη μέσω e-mail όσο το δυνατόν συντομότερα.

Εάν οιαδήποτε παραγγελία πρέπει να ακυρωθεί, διότι τα προϊόντα είναι μη διαθέσιμο (out of stock), τα σχετικά καταβληθέντα από τον Πελάτη ποσά θα επιστρέφονται άμεσα και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον όρο περί αλλαγών και επιστροφών.

Όταν το επίπεδο του stock μηδενιστεί, όπως αυτό έχει οριστεί από τη bizzandbee.com η επαναπαραγγελία τους εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα που δίνει η εκάστοτε μάρκα. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώνουμε για αυτό.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα προϊόντα παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας έως ότου η τιμή έχει πληρωθεί εξ ολοκλήρου.


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συνεχή ή ασφαλή πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τη λειτουργία αυτής, καθώς μπορεί να παρέμβουν διάφοροι παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της Εταιρείας. Παρότι η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να διατηρήσει τη συνεχή λειτουργία της Ιστοσελίδας, δεν μπορεί να την εγγυηθεί και δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) για τη διαθεσιμότητα αυτής και τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της. Συγκεκριμένα η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα εξαιτίας των οποίων προσφορές ή προσφορές τιμών καταχωρήθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας με καθυστέρηση ή λανθασμένα. Η Ιστοσελίδα μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω εργασιών συντήρησης ή άλλων λόγων, χωρίς οιοσδήποτε Πελάτης/Μέλος να μπορεί να εγείρει αξιώσεις κατά της Εταιρείας.


ΥΠΟΒΟΛΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

Οι παραγγελίες υποβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας. Προ της υποβολής της σχετικής παραγγελίας, ο Πελάτης μπορεί να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του μέσω του Λογαριασμού, κατόπιν να επιλέξει τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει και στη συνέχεια να υποβάλλει την παραγγελία. Ένα «καλάθι» χρησιμοποιείται για να επιτρέψει στον Πελάτη να επιλέξει εικονικά τα προϊόντα που επιθυμεί και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος. Ο Πελάτης μπορεί κατά πάντα χρόνο και προ της υποβολής της παραγγελίας του να τροποποιεί το περιεχόμενο του «καλαθιού» κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα. Η παραγγελία καταχωρείται, μόλις ο Πελάτης επιβεβαιώσει το περιεχόμενο αυτής και προβεί στην πληρωμή, μέσω των κατωτέρω προτεινόμενων τρόπων. Μέχρι την τελική καταχώριση της παραγγελίας ουδεμία υποχρέωση βαρύνει την Εταιρεία.

Η Εταιρεία συνιστά στους Πελάτες πριν την τελική καταχώρηση της παραγγελίας και πληρωμή, να ελέγχουν τα προϊόντα που έχουν επιλέξει καθώς και τις σχετικές τιμές και τιμολογήσεις. Η πληρωμή της παραγγελίας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τιμών και του περιεχομένου της παραγγελίας, και ενεργεί ως τελική επικύρωση.

Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση λαθών στα στοιχεία επικοινωνίας που έδωσε ο Πελάτης, και τα οποία λάθη δεν επιτρέπουν στην Εταιρεία την έκδοση και αποστολή της επιβεβαίωσης.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα ηλεκτρονικά δεδομένα που φυλάσσονται από ηλεκτρονικό server επεξεργασία αρχείων της Εταιρείας, υπό λογικές συνθήκες ασφάλειας αποτελούν πλήρη απόδειξη αποδοχής των Όρων Χρήσης εκ μέρους του Πελάτη καθώς και απόδειξη του συνόλου των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη.

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή από την εκτύπωση, τη λήψη και την τήρηση αντιγράφου αυτών των γενικών όρων σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή.

Η τιμή που αναγράφεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας είναι συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και περιλαμβάνει μια ανάλυση του κόστους διεκπεραίωσης και παράδοσης της παραγγελίας.

Οι αγορές που καταβάλλεται για το ευρώ μόνο, σε μετρητά, κατά την ημέρα της πραγματικής παραγγελίας.

Η Εταιρεία κάνει σοβαρή και συνεχή προσπάθεια για να είναι σωστές οι τιμές που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Παρ όλα αυτά επειδή μερικές τιμές αλλάζουν, αλλά και επειδή μπορεί να γίνει κάποιο ανθρώπινο λάθος υπάρχει πάντα η πιθανότητα λανθασμένης αναγραφής τιμής. Κατά την επεξεργασία της παραγγελίας σας ελέγχουμε πάντα τις τιμές και σε περίπτωση που η σωστή τιμή είναι χαμηλότερη τότε διορθώνουμε το λάθος χρεώνοντας σας λιγότερα χρήματα. Σε περίπτωση που η κανονική τιμή είναι υψηλότερη τότε θα σας ενημερώσουμε ζητώντας οδηγίες για το αν θέλετε να ακυρώσουμε την παραγγελία ή να σας στείλουμε το προϊόν με την κανονική του τιμή.


ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Η έδρα της εταιρείας μας είναι στην οδό Γραβιάς 5, 16675, Γλυφάδα


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ.

Για οποιεσδήποτε απορίες, προτάσεις, συμβουλές, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ως εξής:

Με e-mail στη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@bizzandbee.com

Με επιστολή στη διεύθυνση: Γραβιάς 5, 16675, Γλυφάδα υπόψιν Ελένης Τερνέζη

Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο: +306958057088 - 211 4095925.


ΕΥΘΥΝΗ

Η bizzandbee.com καταβάλλει εύλογες προσπάθειες, ώστε οι περιγραφές των προϊόντων που πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, την ακρίβεια ή την εξαντλητική φύση των πληροφοριών που τίθενται στην Ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για: (α) Έλλειψη σαφήνειας, τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη, σχετικά με τις πληροφορίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, (β) Τυχόν ζημία που προκύπτει από δόλια επέμβαση από τρίτο πρόσωπο και συνεπάγεται τη μεταβολή των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα.


Copyright © bizzandbee.com
Bizz and Bee © 2019

PayPal PayPal